Best Practices

Hieronder staat een eerste indruk van een aantal best practices; opdrachten die naar volle tevredenheid door Diana van Bakel HR Coaching & Advisering voor verschillende opdrachtgevers in diverse sectoren zijn uitgevoerd.

Bedrijfsleven

 • Herstructurering van een personeelsafdeling binnen een middelgroot internationaal bedrijf met als doel professionalisering van de HR-instrumenten, een efficiëntere en effectievere wijze van werken en het bevorderen van de klantgerichtheid. Herinrichting van de personeelsdossiers maakte deel van de opdracht uit.
 • Ontwikkeling opleidingsbeleid binnen een middelgrote organisatie.
 • Ontwikkeling loopbaanbeleid binnen een middelgrote organisatie.
 • Werving- en selectietrajecten.

Onderwijs

 • Implementatie en borging Eigen Regiemodel ziekteverzuim binnen een grote onderwijsstichting met als doel terugdringing van het verzuimpercentage.
 • Implementatie en borging van ERD WGA binnen een midden grote onderwijsstichting met als doel kostenbesparing.
 • Ontwikkeling kaders voor wat betreft de aandacht-medewerkers. Hierbij is ruimte gecreëerd voor medewerkers om te werken aan hun functioneren indien dit onder de maat blijkt en ruimte voor de leidinggevende om enerzijds hun medewerker te begeleiden en anderzijds om het dossier op orde te krijgen.
 • Herziening deel van het functiegebouw voor een grote onderwijsorganisatie.
 • Werving & Selectie trajecten.

Gezondheidszorg

 • Ontwikkeling opleidingsbeleid en een opleidingsplan ten behoeve van ondernemingsraden bij fuserende partners. Het doel van dit traject was het bevorderen van de samenwerking tussen de diverse ondernemingsraden bij hun fusie van een regionaal naar een districtaal samenwerkingsverband. Onderdeel van de opdracht was coaching van de betrokken medewerkers bij de invulling van hun rol bij dit proces.

Diverse sectoren

 • Voor diverse organisaties het begeleiden en coachen van medewerkers bij hun re-integratie Spoor 1 en Spoor 2 en Outplacementtrajecten waarbij de doelstellingen met goed gevolg zijn afgerond.