Diensten

✔ Wil je groeien met je MKB bedrijf en wil je aan de slag met je personeelsbeleid?
✔ Wil je je personeelsbeleid vertalen naar geformuleerde doelen?
✔ Word je echter ingehaald door de tijd omdat het dagelijkse werk gewoon doorgaat?

Personeelsbeleid is in vele bedrijven een ondergeschoven kindje. De business gaat gewoon door en medewerkers gaan mee of vallen af.
Wanneer Diana van Bakel, HR Coaching & Advisering komt helpen, coachen en adviseren, gaan we eerst de basis goed neerzetten. Gesprekken met jou als eindverantwoordelijke, directeur of eigenaar over de doelen van het bedrijf, waar wil je uitkomen, waar de pijnpunten zitten, zullen het uitgangspunt zijn van de stappen die volgen.

Stappen als:

 • het opbouwen van personeelsdossiers
 • werving & selectie
 • introductie na aanname
 • werknemersprofiel
 • opleidingsplan
 • een eerste planningsgesprek met het personeel
 • gesprekkencyclus (functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken)
 • positieve gezondheid
 • de opmaak van een ontwikkelplan
 • het bijhouden van logboeken
 • exitgesprekken

Alles wat nodig is om een duurzaam personeelsbeleid te starten en te handhaven. Duurzaam als in zuinig zijn op je medewerkers, je medewerkers verrijken in plaats van uitputten. Oftewel, aantrekken en behouden van de beste mensen voor jouw bedrijf, deze boeien, ontwikkelen en managen op een manier die bij hun drijfveren passen.

Duurzaam personeelsbeleid en goed werkgeverschap kunnen bijna niet zonder elkaar genoemd worden. Dit vraagt onder andere veel kennis en kunde van mens en organisatie. Daarnaast is de wet- en regelgeving continu aan verandering onderhevig en zorgt dit telkens voor de nodige, nieuwe uitdagingen.

Wat kunt u van Diana van Bakel HR Coaching & Advisering verwachten?
Wij bieden ondersteuning in het slaan van een brug tussen de doelen van uw organisatie en de inzet van uw medewerkers zodat u zich kunt blijven bezighouden met de corebusiness van uw bedrijf.