Expertise

meer aandacht voor strategisch personeelsbeleid...

Ruim 30 jaar werkervaring op het gebied van HR en personeel komen samen bij Diana van Bakel, HR Coaching & Advisering. 
Ervaring op het gebied van profit en non-profit organisaties, groot en klein. Adviseren, coördineren, leiding geven, strategie bepalen, mobiliseren, bruggen slaan tussen leidinggevende en medewerker(s) en tussen collegae onderling, misverstanden voorkomen of oplossen door proactieve ondersteuning aan leidinggevende én medewerker, en eventueel een heel team.

Een waardevolle bagage waardoor ik nu enerzijds werkgever of leidinggevende het werk uit kan handen nemen en anderzijds de werknemer die aandacht geven die op dat moment nodig is.

De afgelopen jaren heb ik ontdekt wat écht bij mij past. Dat is de reden waarom ik bewust kies om als zelfstandig ondernemer, MKB-ers te begeleiden in Goed Werkgeverschap. 
Elke opdracht en elk traject is anders. Afhankelijk van de context, de historie en de betrokkenen wordt het te doorlopen traject in gezamenlijkheid vastgesteld en vorm gegeven. Elk traject is maatwerk, waarbij kwaliteit voorop staat. Afhankelijk van wensen en behoeften, ondersteun ik een traject vanuit zingeving.

Wil je ontdekken wat ruim 30 jaar ervaring en expertise voor jou kan betekenen? Neem dan contact op.

Wil je volgen wat ik doe, hoe ik werk en wat ik te melden heb? Nodig me dan uit op LinkedIn.