Ga het gesprek aan!

21/03/2017

Natuurlijk vraag je regelmatig aan je medewerkers hoe het gaat met de werkzaamheden. En misschien gaan jullie ook weleens samen zitten om te kijken naar de toekomst. Wat nou als je dit gestructureerd aanpakt? In een gesprekscyclus.

Waarom een gesprekscyclus?
Door met je medewerker regelmatig in gesprek te gaan, zorg je ervoor dat de doelstellingen van jouw bedrijf aansluiten bij die van je personeel. De kwaliteiten en talenten van je medewerker kunnen zo optimaal benut worden. Een gesprekscyclus is onderdeel van een professioneel personeelsbeleid en komt uiteindelijk iedereen ten goede.

Maar wat is een gesprekscyclus?
Een gesprekcyclus bestaat uit jaarlijkse gesprekken die jij voert met jouw medewerker. Je hebt het dan over de doelstellingen, het functioneren en een beoordeling. Op die manier heb je een vaste structuur in de gesprekken. En weten zowel jij als je medewerker waar ze aan toe zijn.

Welke gesprekken voer je dan?
Een gesprekscyclus bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Om te beginnen heb je een Planningsgesprek. Dat kan bijvoorbeeld aan het begin van het jaar. Hierin leg je de ontwikkelpunten en doelstellingen van de medewerker vast. Je plant samen een datum voor de verschillende gesprekken.
  • Vervolgens heb je een Functioneringsgesprek. Hierin bespreek je de kerncompetenties die bij de functie horen en maak je individuele afspraken. Je kijkt samen naar de toekomst. 
  • Een apart onderdeel van het Functioneringsgesprek is het POP-gesprek. POP staat voor Persoonlijk Ontwikkel Plan. In dit gesprek geeft een medewerker aan of hoe hij of zij zichzelf wil ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen. 
  • Ten slotte heb je een Beoordelingsgesprek. Hierin beoordeel jij de medewerker. Daar waar je in de andere gesprekken naar elkaar bent gericht, is dit een eenzijdig gesprek. Jij oordeelt over de afgelopen periode. Aan de beoordeling kun je ook consequenties verbinden, zoals een loonsverhoging of contractverlenging.

En niet vergeten…
Spreek vooraf met je medewerker af hoe de gesprekken worden vast gelegd. Beide partijen dienen het verslag voor akkoord te ondertekenen.

Bij een gesprekscyclus komt veel kijken. Duidelijk afspraken, goede gespreksvoering en betrokkenheid van beide partijen. Ik geloof dat een professioneel personeelsbeleid niet zonder een goede gesprekscyclus kan. Een must voor elke MKB-er. Daarom geef ik hierover een gratis workshop!

===========================================

De workshop “Gesprekscyclus” wordt gegeven op vrijdag 21 april van 10.00 tot 12.00 uur.
In deze workshop worden alle gesprekken uitgebreid behandeld.
Wanneer je de workshop gevolgd hebt, kun je zelf een goede en gedegen gesprekscyclus invoeren.

Workshop: “Gesprekscyclus”

Datum: vrijdag 21 april 2017 van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Nusterweg 63 – Sittard
Kosten: gratis!
Je kunt alleen maar deelnemen aan deze workshop als je je opgeeft.
Aanmelden kan tot 19 april via diana@dianavanbakel.nl.
Heb je nog vragen, bel me dan +31624330026.