Opleiding

Duurzaam Strategisch Personeelsbeleid
De kunst van mensenwerk

ALs MKB-ondernemer is omgaan met je personeel soms lastig. Dat is niet zo gek. Ieder mens is anders, dus iedere medewerker heeft verschillende wensen en verwachtingen van jou als werkgever. Hoe ga je daar goed mee om? Hoe zorg je voor een fijne werksfeer en tevreden medewerkers met hart voor de zaak? In deze compacte opleiding leer hoe je je (toekomstige) personeel duurzaam én strategisch kunt inzetten zodat ze je graag helpen bij het verwezenlijken van je bedrijfsdoelen.

Voor  wie?
De opleiding is interessant voor MKB-directeuren en/of eigenaren die graag willen leren hoe ze duurzaam strategisch personeelsbeleid kunnen inzetten bij hun eigen organisatie. Maar ook voor P&O’ers en leidinggevenden die hun kennis op het gebied van personeelsmanagement willen vergroten. De opleiding is compact én praktijkgericht vormgegeven zodat je het geleerde meteen kunt toepassen en vertalen naar je eigen situatie. We gaan in op de actuele personeelskwesties die op dit moment aan de orde zijn bij je bedrijf. Tijdens de opleiding maak je een helder stappenplan om te komen tot een oplossing voor je huidige personeelsvraagstuk. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt om de toekomstige groei van zowel je bedrijf als je medewerkers vorm te geven.

Programma en locatie
Het interactieve programma bestaat uit negen modules die ook in negen bijeenkomsten aan de orde komen. De lessen vinden plaats op Nusterweg 63B, 6136 KT Sittard. Parkeren is gratis en op loopafstand van de leslocatie. Elke opleidingsdag begint om 16.00 uur en eindigt om 19.00 uur. Tussendoor wordt er gezorgd voor koffie, thee, water en een gezonde, lichte maaltijd, verzorgd door Soupa Doupa. Voor deze opleiding zijn 8 plaatsen beschikbaar.

Module 1 Introductie, kennismaking en inventarisatie van personeelskwesties
We beginnen de eerste bijeenkomst met een interactieve kennismaking. Op die manier kom je op een ontspannen manier meer te weten over de andere deelnemers en waarom ze graag meer willen leren over duurzaam strategisch personeelsbeleid. Vervolgens wordt kort ingegaan op het programma, de komende modules en de eindopdracht. Tot slot brengen we voor elke deelnemer in kaart welk personeelsvraagstuk er op dit moment speelt binnen het bedrijf waarmee hij/zij graag aan de slag wil tijdens deze opleiding.

Module 2 Het inrichten van een strategisch personeelsbeleid
Wat is duurzaam strategisch personeelsbeleid eigenlijk? En waarom is het zo belangrijk? Wat levert het jou als werkgever op? Dit zijn allemaal vragen die in deze module aan bod komen. Daarnaast gaan we in op Goed Werkgeverschap versus Goed Werknemerschap. Maar ook hoe je van de huidige situatie naar je gewenste toekomstige situatie komt en welke tools je daarbij kunnen helpen.

Module 3 Het vormgeven van de carrièreboom voor een goede dossieropbouw
Tijdens deze bijeenkomst zet je stappen om te komen tot een goed personeelsdossier, ook wel de carrièreboom genoemd. Wat is de meerwaarde (ook financieel!) van het vormgeven van een carrièreboom zowel voor jou als werkgever en de medewerker? Aan de hand van praktische voorbeelden en eventueel je eigen casus, leer je wat een goede dossieropbouw kan betekenen voor je bedrijf. Je ontdekt hoe je dit personeelsinstrument kunt inzetten voor het opleiden en ontwikkelen van je medewerkers.

Module 4 Het formuleren van je missie en visie
In deze module komt aan de orde wat een missie en een visie zijn én wat de meerwaarde is voor je bedrijf. Je leert hoe je missie en visie formuleert én gebruikt om doelen te formuleren voor een duurzaam en strategisch personeelsbeleid. In hoeverre is er al een heldere missie? En zijn je medewerkers er bekend mee? Hoe zorg je dat je medewerkers worden meegenomen naar die stip die jij als werkgever op de horizon hebt gezet?

Module 5 Het formuleren van je kernwaarden
Elk bedrijf heeft kernwaarden maar ze zijn niet altijd helder geformuleerd. Wat zijn kernwaarden bij jou bedrijf en wat betekenen ze voor jou en je medewerkers? Wat kun je er eigenlijk mee? Welke kernwaarden zijn voor je eigen bedrijf van belang? Hiermee ga je tijdens deze bijeenkomst aan de slag. Daarnaast leer je het hoe en waarom van het vertalen van de kernwaarden naar je personeelsbeleid.

Module 6 Het werven en selecteren van de juiste medewerkers
Hoe vind je in deze gespannen arbeidsmarkt de juiste medewerkers die kunnen floreren binnen jouw bedrijf? Met welke uitdagingen op het gebied van werving en selectie heb je op dit moment te maken? Tijdens deze module leer je het belang van het opstellen én updaten van een functiehuis én werknemersprofiel. Daarnaast wordt, aan de hand van enkele aansprekende voorbeelden, inzichtelijk gemaakt op welke wijze je een vacature aantrekkelijker kunt maken.

Module 7 Het vormgeven van de introductie van nieuwe medewerkers
In deze module ga je stapsgewijs aan de slag met het vormgeven van je introductiebeleid. Hoe kun je nieuwe medewerkers zo goed mogelijk begeleiden, coachen zodat ze goed beslagen ten ijs komen? Welke rol speelt het persoonlijk ontwikkelplan (POP) daarbij? Je leert hoe en waarom je zowel het introductiebeleid als het POP koppelt aan de afspraken die in het werving en selectietraject besproken zijn.

Module 8 Het inrichten van de gesprekkencyclus
Hoe kun je de gesprekkencyclus zodanig inrichten dat het behapbaar en waardevol is voor zowel werkgever als werknemer? Dat is de hamvraag die aan de orde komt tijdens deze bijeenkomst. Je leert verschillende ‘typen’ medewerkers te identificeren en hoe je daar als werkgever het beste mee om kunt gaan. Daarnaast ontdek je hoe je sturing kunt geven aan een gesprek wanneer je merkt dat een medewerker bepaald gedrag laat zien (bijvoorbeeld hulpeloos, passief, bazig, beschuldigend of zichzelf opofferen).

Module 9 Het presenteren van je stappenplan voor je personeelsbeleid
In deze laatste bijeenkomst komt alle opgedane kennis samen. Alle deelnemers presenteren kort een stappenplan waarmee ze de personeelskwestie(s) zoals genoemd tijdens de eerste bijeenkomst aan gaan pakken. Er is ruimte voor feedback en vragen vanuit de groep aan elkaar én de opleider. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met de uitreiking van een deelnamecertificaat én een leuke verrassing.

Na afloop van de cursus

  • heb je inzicht in de strategische positionering van je bedrijf én je personeel
  • ben je in staat om via je personeelsbeleid een passende bezetting te bereiken
  • weet je hoe je een personeelsdossier opbouwt en een missie en visie formuleert
  • kun je de kernwaarden van je bedrijf vertalen naar je personeelsbeleid
  • ken je de arbeidsmarkt en weet je hoe je de juiste medewerkers aantrekt
  • weet je hoe je een goed introductiebeleid op poten zet
  • heb je geleerd hoe je de gesprekkencyclus het beste kunt inrichten
  • heb je een concreet actieplan om planmatig aan de slag te blijven met duurzaam strategisch personeelsbeleid

Investering en aanmelden
De deelnamekosten voor de opleiding bedragen € 1.995  (excl. btw) per deelnemer. Dit is inclusief maaltijden, koffie, thee, water, cursusmateriaal en certificaat van deelname. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je de factuur. De betaaltermijn is 14 dagen, uiterlijk voor aanvang van de training. Meld je  - gezien het beperkte aantal plaatsen -  snel aan via onderstaand formulier!

Opleidingsdata
Alle opleidingsdagen zijn op donderdag.
De volgende data zijn hiervoor gepland: 19 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november, 12 december, 19 december en 9 januari.

T 06 24330026 (Diana)
diana@dianavanbakel.nl

 
Aanmeldformulier
VERZENDEN